Bluetooth compatibility of Lenovo Vibe Z3 Pro with CB3 Audio CB3 Armor XL

The Lenovo Vibe Z3 Pro and CB3 Audio CB3 Armor XL have 1 common Bluetooth A2DP audio codec (SBC). The Lenovo Vibe Z3 Pro supports 1 codec (SBC). The CB3 Audio CB3 Armor XL supports 1 codec (SBC).


Codec Lenovo Vibe Z3 Pro
Details | Change
CB3 Audio CB3 Armor XL
Details | Change
aptX LL No No
aptX HD No No
LDAC No No
AAC No No
UHQ No No
aptX No No
SBC Yes Yes
Bluetooth Version 4.0 4.1


Comments